top_banner

Geotech

 

geotermia

Geotermia jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Wody te wydobywa się na powierzchnię ziemi przy pomocy specjalnych odwiertów. Wody geotermalne najszersze zastosowanie znajdują w energetyce cieplnej, ale duże możliwości jej wykorzystania istnieją również w innych gałęziach przemysłu. Energia geotermalna może być pobierana za pomocą gruntowych pomp ciepła lub głębszych odwiertów, które z reguły służą eksploatacji głęboko położonych warstw wodonośnych z gorącą wodą. Głęboko w ziemi występują naturalne baseny, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu °C. Wody geotermalne wykorzystuje się w ciepłownictwie do ogrzewania budynków przemysłowych, mieszkalnych, rolniczych, leczniczych, rekreacyjnych, sportowych i wielu innych. Stosuje się wtedy dublet geotermalny, który polega na wydobyciu wody jednym odwiertem, odebraniem jej ciepła, a następnie wtłoczeniu z powrotem pod ziemię. Dzięki temu pozyskiwanie energii jest przyjazne dla środowiska, a także zmniejsza ryzyko wyczerpania się podziemnych zasobów, dlatego geotermia zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio